oxfam logotyp

Muna tvättar vid sitt tält där hon för tillfället bor, Gaza. Foto: Alef Multimedia/ Oxfam

Människorna i Gaza behöver dig!

Ge en livräddande gåva idag.

Just nu pågår en akut humanitär kris i Gaza. Till följd av attackerna har över 1.7 miljoner människor tvingats från sina hem, och hela befolkningen riskerar att svälta. Utan sjukhus, vatten och mat är situationen desperat. 

Oxfam är på plats och vi har hittils nått över 300 000 människor i Gaza. Stödet innebär vinterpaket med filtar och andra saker för att hålla värmen, matpaket med färska grönsaker, och kontantstöd. Oxfam och partners delar ut hygienkit, medicin och första hjälpen till särskilt utsatta kvinnor. Vi utbildar barnmorskor och delar ut kit till nyblivna mammor för den första kritiska tiden efter förlossning. Med din gåva kan vi nå ännu fler. 

Människorna i Gaza behöver dig! Swisha din livräddande gåva idag.

Ge en gåva till Gaza

83 000

människor har fått mat

128 000

människor har fått vatten och sanitetstjänster

41 000

människor har fått skydd

”Vi har ingenting”

– Vi har ingen mat, inga sängar eller filtar, vi har ingenting. Vi dumpades här och övergavs. Vi har ingen tillgång till rent vatten, vi dricker saltvatten. Det känns som att vi ska frysa ihjäl på natten.

Det berättar Muna, som tvingats fly med sin familj. De bor nu i ett tältläger, och de är långt från ensamma. Över 1.7 miljoner människor har lämnat sina hem och 90 % av befolkningen lider av extrem hunger. Hela befolkningen riskerar att svälta. Vattenbristen är akut och gör att dödliga sjukdomar sprids snabbt.

Hör Muna berätta om sin situation i videon.

Vad gör Oxfam just nu?

Trots mycket svåra förhållanden har Oxfam och våra partnerorganisationer nått över 300 000 människor i Gaza. Vi delar ut vinterpaket med filtar och andra saker för att hålla värmen, vi delar ut matpaket med färska grönsaker, och vi delar ut kontantstöd. Vi delar ut hygienkit, medicin och första hjälpen till särskilt utsatta kvinnor. Våra partners tillhandahåller nödvändig sjukvård, utbildar barnmorskor och delar ut kit till nyblivna mammor för den första kritiska tiden efter förlossning.

Swisha en gåva

Oxfams partner PARC förbereder matpaket i södra Gaza. Foto: PARC/ Oxfam

→ Oxfam fördömer allt våld som drabbat och som fortsätter drabba civila israeler och palestinier

Vi är djupt förskräckta av det allvarliga våldet mot israeliska civila och det eskalerande våldet mot civila i Gaza. Attacker som medvetet riktar sig mot civila är aldrig berättigat. Alla parter måste respektera internationell humanitär rätt och upphöra med våldet. Vi har bevittnat den dödligaste dagen för civila i Israels moderna historia och det dödligaste året på Västbanken sen FN:s mätningar började. Våldscykeln måste upphöra.

 

→ Oxfam kräver en omedelbar och permanent vapenvila

Civila på alla sidor betalar priset för sina ledares misslyckande i att lösa en konflikt som lett till den längsta ockupationen i modern historia. Eskaleringen av våldet understryker också misslyckandet hos världens ledare i att adressera ockupationen och blockaden. Om det internationella samfundet inte aktivt arbetar för att adressera dessa grundorsaker kommer cykeln av människorättskränkningar och våld bara att fortsätta. Humanitära pauser är inte nog, utan en permanent vapenvila krävs för att på riktigt kunna skydda och stötta alla människor i Gaza.

 

→ Humanitärt stöd måste tillåtas att transporteras in säkert till de drabbade

Alla humanitära operationer är nu helt stoppade. Det är omöjligt för organisationer som Oxfam att starta upp dem när hotet om bomber, raketer och kulor är närvarande. Vanliga civila har redan burit bördan av våldet och nu blir människorna i Gaza dubbelt drabbade då våldet eskalerar och de samtidigt inte får tillgång till humanitärt stöd.

Vad händer i Gaza?

Sedan den 7 oktober har våldet i Gaza och Israel trappats upp rejält. Den 7 oktober attackerades Israel av organisationen Hamas, ett anfall som dödade 1200 israeler och 136 israeler hålls fortfarande gisslan i Gaza.

Sedan dess har den israeliska armén dödat över 34 000 palestinier i Gaza och över 77 000 har skadats. 1.7 miljoner människor har flytt sina hem och 90 % lider av extrem hunger. Mitt i allt detta blockerar Israels regering vägarna för humanitärt stöd och varken Oxfam eller andra aktörer kan utföra sitt arbete till fullo. Utan en permanent vapenvila riskerar hela Gazas befolkning att svälta.

Den internationella domstolen, ICJ, har i ett beslut den 26 januari 2024 beordrat Israel om att säkerställa att man inte begår folkmord. Inom en månad från beslutet skulle Israel återrapportera om vilka åtgärder man vidtagit för att undvika folkmord och förbättra den humanitära situationen. Oxfam uppmärksammade den 18 mars 2024 att Israel fortsätter blockera humanitärt stöd från att nå människorna i Gaza, och därmed bryter mot ICJ:s uppmaning.

Israels regering misslyckas inte bara med att underlätta det internationella humanitära stödets ansträngningar utan förhindrar det aktivt. Vi menar att Israel misslyckas att göra allt i sin makt för att förhindra folkmord.

Sally Abi-Kahli, regionchef Oxfam i Mellanöstern

Tobias Billström, kräv vapenvila nu!

Sverige måste stå på rätt sida av historien. Tobias Billström, du är landets utrikesminister. En hel befolkning riskerar att svälta – och vi uppmanar dig att göra allt du kan för att en permanent vapenvila inrättas omedelbart. Gazas befolkning kan inte vänta.

Skriv under brevet till Sveriges utrikesminister Tobias Billström. 

Skriv under!

Underskrifter

25000

Mål

Det humanitära behovet är enormt 

Fler än 34 000 palestinier har omkommit. Över en 1,7 miljoner människor har lämnat sina hem, och bristen på vatten, mat och bränsle är akut. Sjukhus är antingen stängda, överbelastade eller förlorar elförsörjningen. Det humanitära behovet i Gaza är enormt. 

Över 90 % av Gazas befolkning lider av extrem hunger och riskerar svält. Vattenbristen är akut, där varje person beräknas ha tillgång till 2 liter vatten varje dag – det dagliga behovet är 15 liter. 2000 personer per dusch och 500 personer per toalett gör att sjukdomar sprider sig snabbt. Antal fall av diarré är 40 gånger fler än förra året.

Mitt i allt detta blockerar Israels regering vägarna för humanitärt stöd och varken Oxfam eller andra aktörer kan utföra sitt arbete till fullo.

Tältläger i Gaza, januari 2024.

Frågor & svar

Oxfam har 29 personer på plats i Gaza. Vi är i ständig kontakt med dem och säkerställer varje dag att alla lever och är i säkerhet. Det är vårt viktigaste jobb, även om det blir svårare och svårare att garantera. De flesta har tvingats lämna sina hem – vissa har förlorat sina hem helt. Det är en extremt traumatisk och svår tid för alla i Gaza. Alla är osäkra och känner sig otrygga, och kämpar för att få skydd, mat, vatten och el. Våra kollegor är inget undantag. 

Oxfam har funnits i Gaza och Israel sen 1950-talet. r arbetar Oxfam tillsammans med lokala partners för att stötta människor i Gaza som drabbats av den humanitära krisen där. Vi tillhandahåller rent vatten, vi återuppbygger skadade vattensystem och förbättrar saniteten. Vi stöttar lokala jordbrukare i att förbättra kvalitén på sina produkter och få dem sålda, och vi stöttar civilsamhället i att kämpa för folkets mänskliga rättigheter. Vi kampanjar för hållbar fred och säkerhet för alla civila och ett upphörande av blockaden i Gaza. 

Oxfam är på plats i många länder och det som styr insatser är graden av behov. Beslut om att finnas på plats i en kris fattas alltid utifrån det humanitära behovet. Innan attackerna den 7e oktober var 80% av invånarna i Gaza beroende av internationellt stöd till följd av 16 års blockad. Israels regering, lokala och nationella organisationer har tillräcklig kapacitet för att möta dess befolknings behov, något som Gaza inte har. Skulle situationen ändras kommer Oxfam att se över prioriteringen. 

Attacker som medvetet riktar sig mot civila är aldrig berättigat. Alla parter måste respektera internationell humanitär rätt och upphöra med våldet. Gisslantagande bryter mot humanitär rätt och Oxfam fördömer alla sådana handlingar.

Oxfam har personal på plats i Gaza och samarbetar med 9 betrodda lokala organisationer i Gaza och har upprätthållit kontakten med dessa sedan den 7e oktober. Våra samarbetspartners arbetar nu under svåra omständigheter, då de själva befinner sig på flykt. Hittills har Oxfam och våra partners nått 73 000 människor i Gaza med bland annat vinterpaket med kläder, filtar och annat för att hålla värmen matpaket, kontantstöd och hygienkit. Oxfam är en opartisk organisation med väl beprövade rutiner och kontroller för att försäkra sig om att stödet når de som verkligen behöver det, till exempel genom pålitliga partnerorganisationer som har många års lokal kunskap. Vi på Oxfam är medvetna om att det stöd som har möjlighet att komma fram nu inte är tillräckligt för de över 2 miljoner människor som befinner sig i Gaza, vilket gör en permanent vapenvila ännu viktigare.  

Vi är djupt oroade och upprörda över att några av de största finansiärerna har stoppat stödet till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA), den ledande aktören för stöd till palestinier i Gaza och regionen. Detta plötsliga och godtyckliga stopp rycker undan livlinan för över 2 miljoner människor i Gaza, varav över hälften är barn. Det är en kollektiv bestraffning av en hel befolkning.

Denna sanktionering gentemot en hel organisation baserat på anklagelser mot ett litet antal individer av 13 000 anställda i Gaza, är hänsynslöst och oansvarigt när den omedelbara upptrappningen av humanitärt stöd är brådskande.

Vi välkomnar UNRWA:s snabba beslut att inleda en oberoende utredning genom FN:s kontor för intern tillsyn (OIOS), den högsta utredningsmyndigheten i FN-systemet. Vi uppmanar starkt länder att ompröva sitt finansieringsstopp, då livet för över två miljoner människor i Gaza är beroende av detta stöd.

UNRWA har över 800 anläggningar inklusive skolor, skyddsrum och hem där fördrivna palestinier för närvarande söker skydd i Gaza.

Stöd vårt arbete i Gaza

Din gåva kan rädda liv.

Ge en gåva