oxfam logotyp

Rök stiger efter en israelisk flygattack, Gaza, 9 oktober 2023. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock

Humanitär kris i Gaza

Tusentals har dödats. Oxfam kräver omedelbar vapenvila.

Vapenvila nu!

Skriv under

Den skrämmande upptrappningen av våldet i Gaza och Israel lämnar människorna i Gaza i akut behov av humanitärt stöd. Över en miljon människor har tvingats från sina hem utan någonstans att ta vägen. Människor har förlorat familj och vänner, hem och inkomst. 2.2 miljoner människor i Gaza är i desperat behov av mat.

Var är mänskligheten? Barn drabbas av allvarliga trauman från de konstanta bombningarna, deras dricksvatten är förorenat eller begränsat, och snart kan familjer inte ge dem mat heller.

Sally Abi Khalil, Mellanöstern-chef Oxfam

⮞ Oxfam fördömer allt våld som drabbat och som fortsätter drabba civila israeler och palestinier

Vi är djupt förskräckta av det allvarliga våldet mot israeliska civila och det eskalerande våldet mot civila i Gaza. Attacker som medvetet riktar sig mot civila är aldrig berättigat. Alla parter måste respektera internationell humanitär rätt och upphöra med våldet. Vi har bevittnat den dödligaste dagen för civila i Israels moderna historia och det dödligaste året på Västbanken sen FN:s mätningar började. Våldscykeln måste upphöra.

 

⮞ Oxfam kräver en omedelbar och permanent vapenvila

Civila på alla sidor betalar priset för sina ledares misslyckande i att lösa en konflikt som lett till den längsta ockupationen i modern historia. Eskaleringen av våldet understryker också misslyckandet hos världens ledare i att adressera ockupationen och blockaden. Om det internationella samfundet inte aktivt arbetar för att adressera dessa grundorsaker kommer cykeln av människorättskränkningar och våld bara att fortsätta. Humanitära pauser är inte nog, utan en permanent vapenvila krävs för att på riktigt kunna skydda och stötta alla människor i Gaza.

 

⮞ Humanitärt stöd måste tillåtas att transporteras in säkert till de drabbade

Alla humanitära operationer är nu helt stoppade. Det är omöjligt för organisationer som Oxfam att starta upp dem när hotet om bomber, raketer och kulor är närvarande. Vanliga civila har redan burit bördan av våldet och nu blir människorna i Gaza dubbelt drabbade då våldet eskalerar och de samtidigt inte får tillgång till humanitärt stöd.

Som mamma till fem barn kunde jag inte ens sova. Jag kände att jag skyddade deras sömn. Att om jag sov litegrann så kunde något hända, som om att jag var vaken skulle förhindra någonting. Men det var bara hur jag kände.

Fidaa Alaraj, Oxfam i Gaza

Vad gör Oxfam just nu?

Oxfams partnerorganisationer har påbörjat småskalig utdelning av tvål, schampo, mensskydd och tandkräm. Vi levererar också matpaket och kontantstöd. Men behoven är enorma och det logistiska kaoset utgör en stor utmaning för att nå fram. Oxfam stöttar även Palestine Medical Relief Society och Culture and Free Thought Association, två av de största människorättsorganisationerna i Gaza. De levererar hygienkit och kontantstöd till drabbade familjer.

När det är säkert kommer Oxfam att tillhandahålla människor med mat, rent vatten, sanitetsprodukter och hygienartiklar. Vi kommer att reparera vattenflöden som förstörts av bomberna, och om nödboenden upprättas kommer vi stötta de människor som bor i dem.

En ambulans i Gaza för skadade till sjukhuset AL Shefa’. Foto: Marwan sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam

Det humanitära behovet är enormt

Fler än 11 000 palestinier har omkommit, varav 4600 är barn. Över 20 000 är skadade. Över en 1,6 miljoner människor har lämnat sina hem, och bristen på vatten, mat och bränsle är akut. Sjukhus är antingen stängda, överbelastade eller förlorar elförsörjningen. Vintern är snart här. Det humanitära behovet i Gaza är enormt. 

Människor behöver i princip allt – nödskydd, hem reparerade innan vintern, pengar till hyra och för att köpa mat. Människor är i desperat behov av mat och vatten. Jordbrukare behöver foder till sina boskap. Alla sanitetsfaciliteter behöver repareras. Vital infrastruktur är skadad eller förstörd. Människor behöver skydd och psykiskt stöd, de behöver medicin. 

Al Remal i Gaza efter attacker från Israel, 8 oktober 2023. Foto: Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam

Vi har kommit till en punkt där barnmorskor måste assistera i att förlösa barn över telefon, det finns inte ens säkerhet vid förlossningar. Vår plan är att leverera humanitärt stöd så snabbt vägarna öppnas upp. Vi är i konstant kontakt med de på marken och inväntar första chans till att hjälpa.

Talesperson för Palestine Medical Relief Society, en av Oxfams partnerorganisationer

Frågor och svar

Oxfam har funnits i Gaza och Israel sen 1950-talet. arbetar Oxfam tillsammans med lokala partners för att stötta människor i Gaza som drabbats av den humanitära krisen där. Vi tillhandahåller rent vatten, vi återuppbygger skadade vattensystem och förbättrar saniteten. Vi stöttar lokala jordbrukare i att förbättra kvalitén på sina produkter och få dem sålda, och vi stöttar civilsamhället i att kämpa för folkets mänskliga rättigheter. Vi kampanjar för hållbar fred och säkerhet för alla civila och ett upphörande av blockaden i Gaza.

Oxfam har 33 personer på plats i Gaza. Vi är i ständig kontakt med dem och säkerställer varje dag att alla lever och är i säkerhet. Det är vårt viktigaste jobb, även om det blir svårare och svårare att garantera. De flesta har tvingats lämna sina hem – vissa har förlorat sina hem helt. Det är en extremt traumatisk och svår tid för alla i Gaza. Alla är osäkra och känner sig otrygga, och kämpar för att få skydd, mat, vatten och el. Våra kollegor är inget undantag.

Oxfam har ingen humanitär verksamhet i Israel, detta då den israeliska regeringen samt lokala och nationella organisationer har kapaciteten att adressera nuvarande behov. Vårt beslut om att agera i en kris är alltid drivet av det humanitära behovet – att säkerställa att de människor som behöver det mest prioriteras högst och vi tar in i beräkningen hur den aktuella staten kan tillhandahålla stöd till sitt eget folk. Även innan attackerna nu i oktober så var 80 % av Gazas befolkning beroende av internationellt humanitärt stöd på grund av den 16-åriga blockaden. Dock, även om Oxfam inte just nu befinner sig i Israel så övervakar vi situationen noga. Skulle situationen förändras kommer vi att omvärdera vårt beslut, med hjälp av FN och andra relevanta aktörer.

Oxfam finansierar dock den Israeliska plattformen för palestinska mänskliga rättigheter, en grupp bestående av nio israeliska organisationer som arbetar för att försvara och främja palestiniers mänskliga rättigheter på Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza.

Organisationerna heter Breaking the Silence, Combatants for Peace, Emek Shaveh, Gisha, HaMoked: Center for the Defense of the Individual, Ir Amim, Physicians for Human Rights Israel, the Public Committee Against Torture in Israel och Yesh Din.

Oxfam fördömer tagandet av civila gisslan. Att kidnappa människor under konflikt är aldrig berättigat. Oxfam uppmanar det internationella samfundet att vidta alla möjliga diplomatiska åtgärder för att säkerställa omedelbar och ovillkorlig frihet för alla gisslan som nu hålls i Gaza.

För att åstadkomma fred för palestinier och israeler krävs en inkluderande process som involverar alla politiska aktörer och relevanta intressenter, däribland civilsamhället, flyktingar, och kvinnor. Detta är viktigt för att säkerställa en rättvis och hållbar lösning på konflikten i enlighet med internationell rätt. Alla palestinska faktioner behöver intensifiera sina dialoger för att bana väg för en enad palestinsk regering som på ett effektivt sätt kan ta hand om alla palestinier.

Oxfam vädjar till alla palestinska och israeliska ledare, ledare i staterna i runt omkring och det internationella samfundet, att vidta alla möjliga åtgärder för att de tidigare avtalen mellan Israel och Palestina ska följas.

En humanitär paus är en tillfällig och kort vapenvila som förklaras för att tillåta civila att lämna ett konfliktområde, tillåta reparationer att genomföras, eller att få in humanitärt stöd.

Här är tre problem med humanitära pauser:

Skulle den internationella rätten följas skulle humanitära pauser inte behövas

En viktig sak att förstå är att vi bör inte behöva humanitära pauser i konflikter för att civila ska få tillgång till livräddande stöd.

Detta eftersom att internationell humanitär rätt gör det olagligt att sikta på civila eller att förneka humanitärt stöd så som mat, medicin eller vatten. Det är också olagligt att förstöra objekt som krävs för att överleva, så som livsmedelslager eller vattenledningar.

Skulle den internationella rätten följas skulle civila skyddas och förnödenheter kunna transporteras in i Gaza.

Humanitära pauser är sårbara och ignoreras ofta

Tidigare exempel på humanitära pauser och korridorer som förklarats har skett i Ukraina och Syrien. Men väldigt ofta implementeras de inte fullt ut.

Det finns inte heller några specifika lagar som reglerar humanitära pauser: de sker på frivillig basis. Ibland kan en deklaration om humanitär paus göras av bara en sida i konflikten, eller etableras med minimala standarder, och därmed bli oerhört sårbara.

De kan försätta civila i större risk

Oxfams erfarenhet från konflikter runt om i världen säger också att humanitära pauser kan försätta civila i större risk.

I krig har civila och kombatanter svårt att få tag på trovärdig information. Rykten och desinformation sprids om att just i det där området är det humanitär paus, men ofta är det inte sant, vilket gör att människor går rakt in i en krigszon.

Regeringar och beväpnade grupper kan utnyttja humanitära pauser till sin fördel för att flytta personal eller militär utrustning, och därmed elda på konflikten ytterligare. De kan gömma trupper bland civila i så kallade säkra zoner. Ibland kan en humanitär paus implementeras under en kort tidsperiod, men när den perioden är över kan civila bli förvirrade och hamna mitt i våldet igen.

Den enda riktiga lösningen är en permanent vapenvila

Även om humanitära pauser implementeras är Oxfam oroliga för att fortsatta bombningar och raketskjutningar kommer att göra det omöjligt att distribuera något stöd.

Givet det enorma behovet måste vi etablera en seriös, bred humanitär insats i en säker och fredlig kontext. Därför uppmanar vi en permanent vapenvila för att sätta stopp för våldet och dödsfallen av civila i Israel och Palestina.

Just nu faller bomber kontant i Gaza – BBC uppskattar att sex bomber/missiler landar i Gaza varje minut. Det är ett stort problem, inte bara för civila utan också för humanitär personal. Även om fler lastbilar kommer in i Gaza så löser det inte det faktum att bomber faller konstant, vilket försvårar varje leverans. Vägar runt om i Gaza har skadats, och tillgången på lager och bränsle är låg. Det humanitära stödet är inte bara farligt, utan även logistiskt omöjligt.

Världens ledare måste säkerställa en permanent vapenvila. Det är det enda sättet för alla människor i Gaza att få det humanitära stöd de behöver.

Oxfams arbete i kriser och katastrofer

Läs mer