oxfam logotyp Ge en gåva

Frågor och svar

 

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta givarservice på 08 411 88 22 eller info@oxfam.se. 

Insamling

Har du blivit kontaktad av oss och har frågor? Vi har samlat all information på den här sidan, har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta givarservice.

Om du är månadsgivare via Autogiro så dras din gåva den 28:e varje månad eller närmaste efterföljande bankdag. Vi gör totalt fyra dragningsförsök.

Om du är månadsgivare via SMS så dras gåvan på den dag du registrerade dig som månadsgivare.

Vanligtvis registreras ditt medgivande inom 5 arbetsdagar. Om registreringen genomförts tre bankdagar innan den 28:e så dras din första månadsgåva redan samma månad.

Naturligtvis! Du väljer själv när du vill att ditt månadsgivande ska starta. Hör av dig till givarservice så ordnar vi det direkt.

Du kan se status på ditt Autogiro via din internetbank. Du får även ett välkomstbrev från oss så får medgivandet har aktiverats. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta givarservice.

Vi kommunicerar regelbundet med våra givare för att informera om Oxfams arbete och visa hur gåvorna gör skillnad för människor över hela världen. Vi gör det genom:

  • Nyhetsbrev via e-post och SMS
  • Postala utskick.

Vid speciella tillfällen kan du få till exempel ett upprop om en sakfråga, vid katastrofer en förfrågan om en extra gåva eller emellanåt ett insamlingsbrev.

Uppdaterad information finns på alltid på webben och i Oxfam Sveriges sociala medier:

Facebook | Instagram | Twitter | TikTok | Youtube

Du kan skänka en engångsgåva på flera olika sätt, välj det som passar dig bäst:

PlusGiro: 90 03 72-4
BankGiro: 900-3724
Swish: 900 37 24
SMS: För att skänka en SMS-gåva skickar du meddelandet OX100 (för 100 kronor), OX200 (för 200 kronor) eller OX300 (för 300 kronor) till nummer 72901.

Naturligtvis kan du också skänka en gåva direkt här på oxfam.se.

Din månadsgåva används alltid där våra experter bedömer att den gör störst nytta. Det är inte möjligt att få svar på exakt vad din månadsgåva har gått till, men du kan följa vårt arbete här på vår hemsida, i våra utskick och i våra sociala medier.

Vid vissa katastrofer går det att skänka en engångsgåva som är märkt till ett specifikt land eller projekt. I så fall står det tydligt i samband med att du ger din gåva.

Givetvis! Du kan själv fylla i detta formulär, alternativt kontakta givarservice så ordnar vi det.

Om du vill ändra eller avsluta ditt månadsgivande så är du varmt välkommen att kontakta givarservice. Vill du i stället ändra ditt belopp så kan du fylla i detta formulär.

Om du har ett månadsgivande via SMS så hittar du också instruktioner i våra SMS-utskick.

Oxfam är sedan den 24 juni 2021 godkänd som gåvomottagare enligt Skatteverket. Detta betyder att gåvor från privatpersoner kan utgöra grund för skattereduktion. Läs mer här.

 

Ekonomi och Administration

Oxfam är en stiftelse, vilket innebär att vi är fristående från ägare och medlemmar. Stiftelsen förvaltar gåvor som avsatts för Oxfams arbete mot fattigdom och orättvisor. Stiftelsen leds av en styrelse tillsammans med generalsekreteraren.

Oxfam styrelse i Sverige ska alltid bestå av minst 6 och högst 9 medlemmar och spegla mångfald. När en ny ledamot tillsätts ska styrelsen förbereda en profil som definierar vilken kompetens som efterfrågas. Nya styrelsemedlemmar tillsätts av Oxfam Novib i Nederländerna. Styrelsemedlemmarna väljs in för en treårsperiod, med möjlighet till två omval.

 

Generalsekreteraren för Oxfam i Sverige har en månadslön på 66 000 sek. Lönen fastställs av styrelsen, med hänsyn till det ansvar som tjänsten medför. Generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner och omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.

Övriga anställda omfattas av Akademikerförbundets kollektivavtal och har branschanpassade löner.

Läs gärna mer om vår organisation och styrning här.

 

Oxfam Sverige har ett 90-konto vilket betyder att vi är anslutna till, och kontrolleras av, Svensk Insamlingskontroll. Varje år går maximalt 25 procent av insamlade medel till administration- och insamlingskostnader i enlighet med reglerna för 90-konto.

90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer som garanterar att insamlingen sköts på ett etiskt korrekt sätt och att de insamlade medlen går till ändamålet. 90-kontot visar att innehavaren har uppfyllt Svensk Insamlingskontrolls krav. Du kan läsa mer om kraven och vad de innebär på Svenska Insamlingskontrolls webbplats: http://www.insamlingskontroll.se/

Jobb och praktik

Är du intresserad av att jobba hos oss?
Håll dig uppdaterad på vår webbplats. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Är du intresserad av att praktisera hos oss?
Vi tar emot praktikanter när vi har möjlighet. Alla lediga praktikplatser annonseras här.

Vårt kontor i Sverige arbetar med insamling, påverkansarbete och kommunikation och har därför ingen möjlighet att skicka ut volontärer till våra samarbetsländer. Vi kan heller inte förmedla kontakt med andra kontor eller våra partnerorganisationer för fältbesök.

För internationella tjänster, se Oxfam International eller Oxfam Great Britain. 

Övriga frågor

Oxfam Sverige är en insamlingsstiftelse, vilket tyvärr betyder att vi enligt svensk lag endast får ta emot ekonomiska medel. Därför har vi ingen möjlighet att ta emot möbler, prylar, kläder etc.

 

Tyvärr inte. Oxfam har second hand-butiker i andra länder som Storbritannien.