oxfam logotyp

Företags ansvar

Företags roll i en jämlik framtid

Företag och den privata sektorn är den största arbetsgivaren globalt, och spelar stor roll i människor liv, ja, i hela samhällen. Samtidigt befinner sig miljontals människor som arbetar i globala leverantörsled i fattigdom och osäkra arbetsvillkor. Oxfam arbetar för att stötta arbetare och bönder med målet att deras mänskliga rättigheter ska respekteras och att de kan leva på sin inkomst. Vi pressar politiken och företagen för att de ska agera för ett mer jämlikt handelssystem och ett ökat ansvar för företag inom hållbarhet.

 

Vår vision

Vi arbetar för att arbetare och småskaliga bönder i globala leverantörsled ska ha drägliga, värdiga jobb utan diskriminering och där de tjänar en inkomst de kan leva på.

Företag kan spela en kritisk roll i de systematiska förändringar som behövs för att förändra bönders och arbetares liv till det bättre. Företag kan särskilt göra skillnad genom att bli bättre arbetsgivare, inköpare och partners med sina leverantörer och på så sätt höja ribban för vad som utgör etiskt företagande, men de kan också uppmuntra regeringar till att utveckla effektiv lagstiftning.

 

Vår utmaning till företag

Oxfam utmanar företag att gå bortom endast efterlevnad till att aktivt påverka arbetares arbetsvillkor i leverantörsled positivt. Genom samarbete med leverantörer, civilsamhälle och regeringar kan de vara en nyckelspelare i att förändra de ojämlika system som råder.

Med en djup förståelse för kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsled och dess grundorsaker så uppmuntrar Oxfam företag att fokusera på att förbättra arbetsvillkor, bekämpa könsdiskriminering och främja levnadsinkomster.

 

Mänskliga rättigheter

Vårt arbete bygger på konventioner från Internationella arbetsorganisationen (ILO), Förenta Nationernas (FN) vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt Ethical Trading Initiatives (ETI) grundläggande kod. Detta ger oss ett globalt ramverk särskilt anpassat för företag. Oavsett om vi samarbetar med eller kritiserar ett företag kastar vi ljus på den påverkan som undermåliga inköpsmetoder har på arbetsvillkor, jobbsäkerhet och inkomster. Vi förespråkar för och ger råd om strategier som förbättrar livet för de människor som är mest utsatta. Det finns mycket kvar att göra, men förändring sker hela tiden, med företag i framkant som höjer ribban för alla.

Påverkansarbete

Vi arbetar för att regeringar ska lagstifta om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. En jämn spelplan för alla företag är en viktig förutsättning för att företagen ska kunna ta ansvar och samtidigt behålla konkurrenskraften sinsemellan. Vi pressar också företag till att själva ta steg för att förbättra arbetsvillkor och levnadsstandard för de som är längst ner i leverantörsleden.

Företagssamarbeten

Vi samarbetar med företag som vill göra skillnad på riktigt. Som en kritisk vän skapar vi förståelse för hur företags aktiviteter påverkar arbetare och bönder i deras leverantörsled, och ger rekommendationer.

Läs mer

Aktuellt inom företags ansvar

Rapporter med svenska företag

Coop (The Workers Behind the Citrus Fruits)

2022-04-17

Ladda ner

Systembolaget (The Workers Behind Sweden’s Italian Wine)

2021-09-30

Ladda ner