oxfam logotyp

EU-lag om företags ansvar

Juridiskt bindande krav för företag

Bakgrund

Kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö i leverantörsled är omfattande och pågår i princip alla globala leverantörsled och i alla sektorer. Vittnesmål från människor som drabbats av europeiska företags ageranden gör oss nästan dagligen påminda om den verkligheten. Ofta handlar det om löner som inte går att leva på, barnarbete, för långa arbetspass, bristande fackliga friheter och sexuella trakasserier. Särskilt utsatta är kvinnliga arbetare. Oxfam har genom åren kunna visa på att människorna som odlar maten på våra bord, bland annat ris, grönsaker och frukt, har nästintill inget inflytande över sin situation och sällan har en inkomst som går att leva på, medan företagen gör stora vinster – och samtidigt slipper stå till svars för de kränkningar som de bidrar till.

Idag finns det inga juridiska krav som förhindrar svenska och europeiska företag att använda sig av leverantörer som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljö. 2020 tog dock EU initiativ för lagstiftning och EU-kommissionen väntades lägga fram ett förslag.

 

”Vi måste skynda oss. Coronakrisen är en smärtsam påminnelse om betydelsen av att skapa ett rättvist samhälle och en rättvis ekonomi. Företagens brister kommer nu till ytan och oreglerade globala leverantörskedjor får negativa effekter på människor och samhälle”

– Didier Reynders, EU:s kommissionär för rättsliga frågor, uttalande våren 2020

 

 

Februari 2022: förslag på lagstiftning

Den 23 februari 2022 släppte EU-kommissionen det efterlängtade lagförslaget om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Att förslaget som presenterades bara täckte in de allra största företagen vad gäller omsättning och antal anställda var dock en besvikelse. I praktiken innebär det att 99 % av EU:s företag skulle slippa undan direkt ansvar.

Förslaget slog fast att företag har ansvar genom hela deras leverantörskedja, dock med vissa undantag som gör att företag skulle kunna kringgå delar av det ansvaret. Dessa begränsningar är ett svek mot alla de som kämpat för lagstiftningen. Ytterst är det ett svek mot de människor vars liv, familjer och samhällen allt för ofta exploateras på grund av företags oaktsamhet i ett system som främjar ekonomisk vinst framför människan och miljön. Oxfam kritiserade förslaget och vi skrev också en gemensam kommentar med flera andra svenska civilsamhällesorganisationer.

 

”En lag som gäller alla företag och alla sektorer, utan undantag, och där ansvaret sträcker sig genom hela leverantörsleden utan möjlighet att undkomma ansvar. Först då kan se systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter och miljö på riktigt upphöra.”

– Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige, 23 februari 2022

 

December 2022: Ministerrådets omröstning

När Europas ministrar möttes den 1 december 2022 för att rösta om EU-kommissionens lagförslag försvagades det ytterligare, något vi kritiserade hårt i ett pressmeddelande. Vi kritiserade särskilt Sveriges uttalande om företagens civilrättsliga ansvar. Bland annat innebär ministrarnas version att företagens civilrättsliga ansvar försvagas, att finanssektorns ansvar blir frivilligt och att företagens krav för att bekämpa klimatkrisen blir undermåligt. I praktiken skulle det innebära att lagen knappt skulle göra någon faktiskt skillnad för de som drabbas av företagens kränkningar.

 

”Idag urvattnade EU-länderna vad som skulle kunna bli ett historiskt förslag för att minska risken för företags kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstörelse. Det är en förlust för alla kvinnor och män som idag jobbar under fruktansvärda förhållanden runtom i världen för att producera de varor som hamnar i våra kundvagnar. De enda som kan fira idag är företagens lobbyister.”

– Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige, 1 december 2022

 

Tillsammans med fem andra organisationer framförde vi vår kritik mot Sveriges hållning i en debattartikel den 12 januari 2023.

 

Juni 2023: Omröstning i EU-parlamentet

Under våren röstade utskotten i EU-parlamentet om ändringar i lagförslaget och huruvida arbetet med lagstiftningen ens skulle fortsätta. Resultaten var blandade, med vissa utskott som röstade positivt och andra som röstade för en mer urvattnad lagstiftning. Den 1 juni möttes de alla och röstade positivt för det juridiska utskottets förslag. Se Oxfams kommentar här.

 

 Idag skickade EU:s lagstiftare dubbla signaler till människor som drabbats av företags kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö. Även om det är goda nyheter att en majoritet i parlamentet röstade för ett EU-direktiv så brister förslaget, eftersom det lämnar de flesta företag utanför lagstiftningen, och människor som utnyttjas av företag att tvingas fortsätta kämpa för upprättelse och rättvisa.

– Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige, 1 juni 2023

 

 

Hösten 2023: trialoger

Under hösten 2023 har EU-kommissionen, EU-parlamentet och Ministerrådet suttit i trialoger, där de diskuterat lagförslaget mellan sig. Oxfam Sverige, Fairtrade Sverige, Swedwatch, Naturskyddsföreningen och ForumCiv var alla överens om att parlamentets förslag låg närmast de internationella standarderna och vi uppmanade därför Sverige att verka för att den versionen skulle antas.

Läs hela vår position här.

 

och därför uppmanar vi svenska beslutsfattare att verka för att rådet går parlamentet till mötes i de delar som handlar om att säkerställa att direktivet är i linje med internationella standarder.

– Ur den gemensamma positionen, augusti 2023

 

Läs Tidningens Syres artikel om positionen här. 

 

 

December 2023: lagstiftning överenskommen

Den 14 december 2023 enades hela EU om en slutgiltig lagstiftning. Det är en milstolpe som uppnåtts och Oxfam välkomnar beslutet. Dock är lagförslaget kraftigt urvattnat.

 

För det första kommer lagen att utelämna 99 procent av företagen – och undanta alltför många företag i sektorer som är fulla av kränkningar av arbetstagares rättigheter.. För det andra skyddade Frankrike banker och investerare så att de kan fortsätta att investera i kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. För det tredje lyckades Tyskland försvåra för människor som drabbats av företags människorättskränkningar att få upprättelse och tillgång till rättvisa i domstol, genom att se till att vågskålen är tippad till företagens fördel.

– Marc-Olivier Herman, policyansvarig, ekonomisk rättvisa, Oxfam i EU

 

Läs hela Oxfams position här.

 

Vad gör Oxfam?

Tillsammans med andra organisationer i Sverige och Europa sätter vi press på politiker och företag att verka för en stark lagstiftning som inkluderar alla företag oavsett storlek, som kräver ansvar genom hela leverantörskedjan, som avkräver företag på civilrättsligt ansvar och där klimatet får den plats som krävs. Vi arbetar för att lagstiftningen på riktigt ska innebära ett paradigmskifte i frågan om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, och inte bara bli en lagtext full av kryphål där verkligheten för de som utsätts inte förändras.

 

Läs mer om det svenska civilsamhällets arbete med företags ansvar på CONCORD Sveriges hemsida.

 

Läs mer om vårt arbete

Företags ansvar