oxfam logotyp

Vårt samarbete med Axfood, Axfoundation, Rolryz & UNIL

2015 insåg man på Axfood att deras basmatiris från Punjab var mörkrött på nästan alla riskparametrar; barnarbete, kvinnors situation, arbetsvillkor, vattenbrist, bekämpningsmedel och sårbarhet inför klimatförändringar. Axfood tog därför kontakt med Oxfam för att få hjälp med att undersöka hur det låg till i området där riset köps in. Ett år senare var studien färdig och farhågorna bekräftades. Småbönder som odlade basmatiris var ofta fast i skuldfällor gentemot byns mellanhand. Höga räntor höll bönderna i fattigdom. När kvinnorna tog arbete under risplanteringssäsongen fick de utstå hårda arbetsvillkor. Dessutom förekom det ibland trakasserier och skadliga arbetsförhållanden.

Tillsammans med Axfood, Axfoundation och leverantören Rol-Ryz påbörjades arbetet för att förbättra villkoren.

Arbetet på risfälten i Punjab är tungt och riskfyllt. Orm- och insektsbett är vanligt förekommande, det är heller inte ovanligt att bekämpningsmedel och konstgödsel används utan tanke på konsekvenser för människor och miljö. För att förbättra situationen för arbetarna på risfälten arbetar vi nu tillsammans för att risarbetarna ska få rättvisa löner och bättre arbetsvillkor. Projektet innebär bland annat att bönderna organiserar sig i odlarorganisationer i tio byar där kvinnors medverkan ska vara minst 50 procent. Kunskap om hållbarhetsstandarden för ris förs ut till bönderna så att de kan minska miljömässiga och sociala missförhållanden och få bättre betalt för sitt ris. Målet har varit att involvera alla aktörer i leverantörskedjan för att få en mer hållbar odling och att jordbrukare och arbetare känner till sina rättigheter och tjänar rättvisa löner.

Bönderna organiserar sig och kvinnor tar plats

Projektet innebär bland annat att bönderna organiserar sig i odlarorganisationer i tio byar där kvinnors medverkan ska vara minst 50 procent. Kunskap om hållbarhetsstandarden för ris förs ut till bönderna så att de kan minska miljömässiga och sociala missförhållanden och få bättre betalt för sitt ris. I januari reste vår partnerorganisation Axfood till Pakistan för att se efter hur det går i risprojektet. Kristina Areskog Bjurling är Hållbarhetsansvarig på Axfood och en av de som var på plats.

Vatten en central fråga för risproduktionens hållbarhet

Ris kräver stora mängder vatten och grundvattennivån i Punjab sjunker stadigt.

Genom att använda de nya metoderna, bland annat direktsådd av ris, kan man spara uppemot 30 procent av vattenmängden. De nya kontakterna man knutit i projektet har också underlättat försäljningen för bönderna. Genom ett samarbete med risexportören Matco får 200 av bönderna i området för projektet dessutom möjlighet att sälja sitt ris direkt till dem för ett bättre pris än tidigare. Även arbetstagarnas rättigheter är en central del för att göra risodlarnas villkor bättre.

 

”Jag har jobbat länge med att plantera ris och det är ett hårt arbete. Innan det här projektet visste jag inte att vi som är säsongsarbetare utan egen jord också har rättigheter.”
– Kvinnlig lantarbetare som inte äger någon egen jord

 

 

”Ett av mina starkaste intryck från Pakistan är kvinnorna i byn Pindi Ratan Sing. Den kvinnliga ordföranden berättade för oss att de nu träffas och diskuterar gemensamma problem och lösningar och att kvinnorna för första gången vågar uttala sig och vara aktiva i diskussionerna i byn. Min första reaktion var att detta måste vara för bra för att vara sant. Kan det vara så att de har fejkat mötet eftersom vi är där på besök? Men när fler kvinnor uttryckte liknande historier och även männen talade om hur de upplever att de nu kan ta bättre gemensamma beslut insåg jag att det var genuint. Detta händer på riktigt.”
– Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig Axfood

 

Nu planerar Oxfam och Doaba, den lokala organisation som driver projektet i byarna, att påverka politiskt för ökad lagstiftning för rimliga arbetsvillkor inom jordbruket, som i Pakistan inte omfattas av den vanliga arbetsrättsliga lagstiftningen. Målet är att säkerställa att anställda vid risodlingar har schyssta arbetsvillkor.

 

”Mitt bestående intryck är att vi lyckats över förväntan i projektet med att förbättra risodlarnas villkor så här långt. Möjligheten att få till ytterligare framsteg framöver är stor. Det känns hoppfullt.”
– Kristina Areskog Bjurling

 

Läs mer om samarbetet på Axfoods hemsida

Vill ni veta hur ert företag kan göra skillnad?

Kontakta oss!