oxfam logo

”Vi tänder eld på oss själva om vi tvingas återvända”

18 december 2017

En ny Oxfamrapport visar att rohingyer på flykt inte återvänder inte till Myanmar förrän deras lika rättigheter erkänns. Detta trots rapporter om osäkra förhållanden i de överbefolkade, provisoriskt uppbyggda lägren där skräcken för kidnappning och sexuella övergrepp är stor.

Ännu inte säkert för rohingyer i Myanmar

I en ny rapport har Oxfam intervjuat över 200 rohingyer i Bangladesh, samtliga är enade om att de inte kommer återvända till Myanmar till dess att deras säkerhet kan garanteras och de har fått lika rättigheter samt möjlighet att arbeta och resa utan restriktioner. Många- framför allt kvinnor- är djupt traumatiserade av sina upplevelser. De berättar om våldtäkter och om hur de sett sina närstående dödas. Flera säger att de begår självmord om de tvingas återvända innan rättighetsvillkoren har uppfyllts.

Oxfam har intervjuat över 200 rohingyer som bor i flyktinglägren i det sydöstra distriktet i Cox’s Bazar. Några av dem är flyktingar för tredje gången. I en serie gruppdiskussioner och djupgående intervjuer enas samtliga om att fred och lika rättigheter är absoluta förutsättningar för att de ska återvända.

Jag vill återvända hem när vi behandlas som medborgare, när det inte finns något våld, när kvinnor inte torteras och kidnappas, när vi till slut är fria

Fatima Sultan*, en tjugoåring flykting.

Vi tänder eld på oss själva om vi tvingas återvända

Sanjida Sajjad*

Bangladesh och Myanmar kom nyligen överens om att börja skicka hem rohingyska flyktingar i slutet på januari. Oxfam har varnat om att det inte finns förutsättningar för människor att återvända frivilligt och under säkerhet, och menar att FN bör ta den ledande rollen i en potentiell repatrieringsprocess, med tillåtelse att humanitär hjälp når alla som behöver det. Oxfam uppmanar Myanmars myndigheter att agera för att få slut på våldet och att säkerställa att alla människor i Myanmar har lika rättigheter.

”Människor vi intervjuat är oerhört traumatiserade av det de gått igenom och nu står inför i lägren, allt ifrån trafficking till sexuella övergrepp. Det faktum att många flyktingar- framför allt kvinnor- säger att de hellre tar livet av sig än att återvända nu visar att det behövs en hållbar lösning på det decennier långa förtrycket av rohingyer”, säger Paolo Lubrano, chef för Oxfams humanitära insatser i Asien.

Alla flyktingar som Oxfam intervjuat säger att de känner sig otrygga på nätterna. Fler än hälften av grupperna rapporterar att de sett kvinnor och flickor bli uppsökta av främlingar- några av dem har sedan inte synts till av sina familjer. Många kvinnor är rädda för att tappa bort sig lägren och känner att de inte kan lämna sina tält utan lämplig klädsel. Mer belysning, fler skyltar och utmärkta skyddsutrymmen behövs i lägren för att skydda utsatta människor från farliga situationer.

Nära en miljon rohingyer befinner sig nu i Bangladesh- fler än i Myanmar. Flyktingar bor i överbefolkade, farliga läger med hög risk för sjukdomsspridning. Många dricker förorenat vatten. Oxfam distribuerar nödhjälp på plats i Bangladesh i form av bland annat rent vatten och toaletter och har hittills nått ut till fler än 185 000 personer.

*Alla namn i artikeln har bytts ut.