oxfam logo

Varning för svält i Sydsudan

29 maj 2018

Konflikt och misslyckade skördar är orsakerna till att miljoner människor riskerar att drabbas av en ny våg av svält.

Människor tvingas äta gräs

Vår skörd förstördes av armémaskar. Nu har vi ingen mat och det är svårt att få tag på pengar. Den mat som säljs är dyr och vi har inte råd att köpa den. Nu för tiden äter vi mest gräs och ogräs. Det gör oss sjuka, vi har fått diarré och dysenteri, men vad har vi för val? Vi måste överleva

Ayichi från Pibor.

Fyra år av konflikt har tömt livsmedelslager och försvagat samhällens förmåga att stå emot kriser. I Pibor, som ligger i staten Boma i östra Sydsudan, har mattillgången reducerats kraftigt efter att skördarna förstörts av skadedjur och översvämningar, och en femtedel av hushållen har redan nått svältnivåer.

Sydsudan drabbades av en svår hungerkris 2017, där det förklarades svält i Leer och Mayendit. Med hjälp av stora hjälpinsatser förhindrades krisen från att växa och många liv räddades, men efter förra årets dåliga skörd, och då årets skördar inte är beräknade förrän i juli, står Sydsudan återigen inför en katastrof-

”Jag förlorade min son förra året på grund av hunger. Jag vill inte förlora ett barn till”, säger Aria, 36 år, i Pibor.

Oxfam har skickat ut katastrofteam i Pibor, som distribuerar rent vatten och tvål samt arbetar med samhällen för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar som kolera och diarré som kan vara dödliga när människor är undernärda.

”Hjälpinsatser har än så länge lyckats hålla svälten i schack, men behoven växer i en så alarmerande hög takt att Oxfam och andra hjälporganisationer har svårt att hänga med”, säger Nicolo Di Marzo, Oxfams Landschef i Sydsudan.

”Pibor har inga fungerande vattensystem, så människor dricker smutsigt vatten från floden. Detta kan få dödliga konsekvenser, speciellt om man redan är undernärd. Vi reparerar vattenkällor, delar ut vattenreningskit och tvål. Även om människor äter kan de få stora problem om de inte har tillgång till säkert dricksvatten och sanitetsfaciliteter”, säger Servasius Koli som jobbar i Oxfams katastrofteam.

Oxfam når ut till över 550 000 personer i Sydsudan med rent dricksvatten och mat. Vi hjälper människor att försörja sig och hålla sig och sina familjer säkra från sjukdomar.