oxfam logo

Sydsudan – ett år av krig i världens yngsta nation

15 december 2014

Idag är det exakt ett år sedan konflikten i Sydsudan bröt ut. Landet står nu inför en allvarlig livsmedelskris, där 2,5 miljoner riskerar svält. Sedan striderna utbröt, den 15 december 2013, har 1,9 miljoner människor tvingats på flykt från sina hem. Nästan en halv miljon av dem har flytt till angränsande länder, där de nu lever under mycket enkla förhållanden.

Om konflikten

Sydsudan är en av världens yngsta och mest instabila nationer. Landets invånare har drabbats hårt av de pågående stridigheterna, av gamla politiska missförhållanden och av bristen på fungerande infrastruktur. Konflikten som bröt ut i Juba för ett år sedan förvandlades snabbt till en nationell katastrof. I september 2014 hade över 10,000 människor mist livet samtidigt som en fjärdedel av landets befolkning riskerade svält.

Konflikten har inte bara påverkat människor direkt, utan även genom allvarliga bieffekter. Nästan 2 miljoner människor har tvingats lämna sina hem och sin försörjning, handeln har avstannat och livsmedelsproduktionen avtagit. Då många jordbrukare tvingats överge sina marker har skördarna förstörts och fler människor riskerar nu svält.

Då den inhemska kapaciteten för att hantera situationen i landet är mycket låg är behovet av extern hjälp stort. Oxfam har, precis som andra organisationer på plats, flaggat för att situationen kommer att förvärras ytterligare under 2015.

Oxfam's effort

Oxfam finns på plats i Sydsudan för att hjälpa till där det behövs. Oxfams beredskapsteam har hittills nått fram till drygt 360,000 människor, bland annat genom att leverera rent vatten till 79,000 människor, sanitet till 60,000 människor och mat till över 90,000 människor.

Situationen i landet är mycket kritisk. Nu när regnperioden är förbi finns det en risk för att striderna trappas upp och tvingar fler människor på flykt. Miljontals människor har redan lämnat sina hem och många av dem har inte mat för dagen. Vi måstes agera nu för att förhindra att situationen förvärras ytterligare

Zlatko Gegic, Landschef på Oxfam i Sydsudan.


”Det viktigaste just nu är att få till ett omedelbart eldupphör. Vi vädjar därför till båda parter i konflikten att slå sig ned vid förhandlingsbordet för att diskutera fram en varaktig politisk lösning. Ett långsiktigt eldupphör är en förutsättning för att vända situationen i landet.”

Enligt Gegic har de humanitära insatserna hittills fokuserat på att hålla människor vid liv. Nu är det viktigt att vi också sätter press på de stridande parterna för att nå en långsiktig lösning. Vi behöver också utökade medel för att nå fram till fler människor i de värst drabbade områdena.

”Oxfam arbetar aktivt för att hjälpa människor som drabbats av konflikten. Under det senaste året har vi nått fram till över 360,000 människor. Det humanitära insatserna i landet har varit livsavgörande för många sydsudaneser. Nu står vi inför en situation där 2,5 miljoner människor riskerar svält – ju tidigare vi förbereder oss för detta, desto fler kan vi hjälpa. Vi måste också se till att de stridande parterna ger oss tillträdde överallt så att vi kan nå fram till alla som behöver hjälp”.