oxfam logo

Svenskarna vill ha minskade klyftor

8 maj 2015

Åtta av tio svenskar tror att de ekonomiska klyftorna i världen påverkar samhällsutvecklingen negativt. Lika många anser också att världens politiker måste agera för att minska klyftorna. Det visar en ny undersökning som Oxfam gjort tillsmans med Novus på temat ekonomisk fördelning.

I slutet av April intervjuade Novus 1 016 svenskar i åldrarna 18 till 79 år om deras syn på ekonomisk ojämlikhet. Undersökningen visar att hela 79 procent av svenskarna tror att de ekonomiska klyftorna i världen påverkar samhällsutvecklingen negativt. 83 procent anser också att världens politiker bör agera för att minska klyftorna.

Nära sju av tio svenskar (68 %) tror att de ekonomiska klyftorna ökat i Sverige under senare år. Statistik från OECD bekräftar att de har rätt. Mellan 1985 och 2010 växte de ekonomiska klyftorna i Sverige mer än i något annat OECD-land. Tydligt är också att de allra rikaste svenskarna drar ifrån allt mer. Mellan 2002 och 2015 nästan tredubblades de rikaste individernas förmögenhet, i nominella termer. Trots det är Sverige fortfarande ett av de mest jämlika länderna i värden.

De 80 rikaste äger hälften
I andra delar av världen är utvecklingen än mer dramatisk. I januari släppte Oxfam rapporten Wealth: Having It All and Wanting More, som undersöker hur jordens resurser är fördelade. Rapporten visar att de 80 rikaste individerna i världen äger lika mycket som halva jordens befolkning tillsammans. Klyftan mellan de rikaste och resten fortsätter att öka och med nuvarande takt kommer en procent av jordens befolkning att äga mer än resten tillsammans redan under nästa år.

Ett demokratiproblem
De rikaste blir allt rikare samtidigt som hundratusentals människor lever i extrem fattigdom. I stora delar av världen får den stora massan inte ta del av det ökade välståndet som istället koncentreras till en liten elit. Ökade klyftor hotar nu att undergräva de senaste decenniernas positiva utveckling.

Problemet är inte att människor är rika, utan det demokratiproblem som uppstår när en liten grupp kan köpa sig makt och inflytande på ett sätt som majoriteten inte kan.

Louise Gauffin, generalsekreterare Oxfam Sverige

År 2014 fanns det enligt Forbes 1645 dollarmiljarder i världen. 90 procent av dem är män, 85 procent är över 50 och 34 procent har ärvt hela eller delat av sin förmögenhet. Den ekonomiska eliten investerar stora delar av sitt kapital i specifika sektorer, såsom finans- och försäkringsföretag och läkemedelsindustrin. De största och mest framgångsrika företagen inom dessa sektorer spenderar årligen hundratals miljoner dollar på lobbying. Under 2013 spenderade företag inom finans- och försäkringssektorn över 550 miljoner USD på politisk påverkan i Bryssel och Washington.

När en stor del av jordens resurser koncentreras till en liten homogen grupp tenderar deras intressen att gynnas framför majoritetens. Det är ett demokratiproblem som missgynnar svaga och marginaliserade grupper. Vi måste skapa ett politiskt klimat som gör det möjligt för fler människor att utvecklas och ta sig ur fattigdom.

Louise Gauffin, generalsekreterare Oxfam Sverige

Vägen framåt
Av undersökningen framgår även att drygt åtta av tio svenskar anser att världens politiker måste agera för att minska de ekonomiska klyftorna. På frågan om vad politikerna bör göra rankar svenskarna utbildning och sjukvård som viktigast. Därefter följer grundläggande socialt skyddsnät och på tredje plats att främja kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter.

Vi på Oxfam trycker dessutom på vikten av globala skattereformer och hårdare regler mot skattefusk. Världens fattigaste länder förlorar årligen uppemot 100 miljarder dollar varje år i utebliven bolagsskatt, pengar som skulle kunna användas till utbildning, sjukvård och andra välfärdstjänster som hjälper människor att ta sig ur fattigdom.

Louise Gauffin, generalsekreterare Oxfam Sverige

Genom kampanjen Even it Up uppmanar Oxfam världens regeringar att:
– Skriva om de globala skattereglerna och inkludera fattiga länder i diskussionerna
– Ta hårdare tag mot skattefusk och täppa till eventuella kryphål
– Investera i grundläggande samhällsservice tillgänglig för alla
– Införa skyddsnät för de allra fattigaste
– Införa minimilöner som människor kan leva på
– Skifta skattebördan från arbete och konsumtion till kapital och förmögenhet
– Främja en ekonomisk politik som gör kvinnor rättvisa