oxfam logo

Pengar i handen för smartare bistånd

1 juli 2017

Oxfam satsar på digitala biståndslösningar för effektivare respons i humanitära katastrofer.

Vattendunkar och kartonger med mat på lastbilsflak. Det är så vi är vana att se humanitärt bistånd delas ut. När en katastrof sker samtidigt som världens teknologi blir allt mer avancerad är det dock viktigt för biståndsvärlden att följa med. Ett nytt sätt att distribuera biståndspengar på är att överföra pengar digitalt till en telefon. Pengar i fickan är ett mer icketraditionellt sätt att ge bistånd på, men har visat sig vara mer effektivt sätt att hjälpa direkt där det behövs.

Oxfam satsar nu på att ge ut kontanter digitalt i arbetet för att bekämpa den pågående torkan i Kenya, och i Somaliland där 1750 familjer som drabbats i början av maj fick 1200 kronor var för att kunna täcka de mest livsavgörande behoven under 3 månader. Att distribuera bistånd i form av kontanter ger mottagaren möjlighet att själv aktivt avgöra var behoven ligger. Det enda som behövs är en telefon med SIM-kort kopplat till ett konto, och ett fungerande mobilnät.

”Vi kan bestämma själva och köpa den mängd mat och vatten vi behöver eller investera i foder till vårt lamm eller utbildning till barnen”, säger en man i Somaliland, där Oxfam just nu arbetar för att förbättra situationen för de som drabbas av den svåra torkan.

Fördelarna är många

Med digitala kontantöverföringar kan biståndsorganisationer undvika besvärlig logistisk och leverera assistans snabbare, särskilt i svåråtkomliga områden. En studie som genomfördes av Cash Learning Partnership år 2015 visar att humanitär assistans i form av kontanter är 30 procent billigare att leverera jämfört med andra typer av donationer. I takt med att kontantdistribution blir allt vanligare kommer priserna troligt minska ytterligare framöver.

Vi tror att målen med humanitärt arbete- att möta akuta behov och samtidigt bidra till långsiktig ekonomisk förbättring och ökad motståndskraft hos katastrofdrabbade befolkningar- uppnås mest effektivt och hållbart genom att arbeta genom befintliga strukturer för att stärka den lokala kapaciteten

Philippa Young, matsäkerhetsexpert på Oxfam.

I över 20 år har Oxfam använt kontantbidrag som svar på akuta och långvariga behov i krissituationer, en trend som fortsatt öka. Sedan 2005 har Oxfam bistått med över en miljard kronor i humanitära kontantbidrag till de allra mest utsatta världen över.