oxfam logo

Oxfam katastrofredo: trappar upp insatserna i Bangladesh

24 april 2018

Rohingyer på flykt i Bangladesh hotas nu av ytterligare en katastrof när monsunen väntas dra in över landet och orsaka översvämningar, jordskred och ökad risk för dödliga sjukdomar.

De första regnen som nu börjat falla ger en oroväckande inblick i vad som väntas när monsunperioden drar in med full kraft i slutet av maj. Oxfam trappar nu upp arbetet för att hjälpa familjer att förbereda sig inför de kommande stormarna genom att ge människor möjlighet till bättre hygien och säkra sanitetslösningar samt storskalig distribution av rent vatten.

”Vi brukade behöva gå långt bort i skogen för att gå på toaletten. På natten gick jag tillsammans med mina vänner men jag var rädd. Nu har vi en ren latrin bredvid vårt hus och jag är inte rädd längre”, berättar Abul, på flykt i Bangladesh.

Hundratusentals rohingyer har flytt till Bangladesh sedan våld bröt ut i Myanmar i augusti. Den stora flyktingströmmen har gjort det svårt för de humanitära insatserna att hålla takten, och i de överbefolkade flyktinglägren råder brist på rent vatten, mat och toaletter. FN varnar om att 100 000–150 000 rohingyer bor i provisoriska bostäder byggda av bambu och presenningar i områden som kan drabbas av översvämningar och lerskred.

Förhållandena är svåra

Instabila tält, provisoriskt uppbyggda i branta backar, översvämmade latriner och smutsigt vatten är vardagen för rohingyerna i flyktinglägren. Man befarar därför att monsunen kommer få ödesdigra konsekvenser när den drar in. Regnen och stormarna kan skapa stor och dödlig förstörelse i lägren, där människor återigen kan tvingas fly och deras tillgång till nödhjälp kan minska drastiskt- ett stort sjukdomsutbrott är i det närmsta oundvikligt.

Oxfams personal på plats i Bangladesh berättar om hur regnet, som började i förra veckan, redan börjat skapa problem. Trots att det då enbart regnade i en timme ledde det till att bilar med hjälpleveranser körde fast, det blev översvämningar och flyktingarnas bostäder skadades. Från juni till september förväntas dagar av konstant regn, då kan det falla upp till 2,5 meter regn under bara tre månader.

”Kvinnor jag träffade förra veckan är väldigt oroliga över hur deras bostäder ska klara sig när monsunregnen och vindarna tilltar. De sa att några personer redan hade börjat förflytta sig för att bo med vänner i områden i lägren som kändes säkrare”, säger Oxfams Dorothy Sang som arbetar i flyktingkrisen i Bangladesh. Hon förklarar att hårda regn snabbt kan förvandla lågt belägna rohingyaläger till översvämmade, ohälsosamma träskområden som sannolikt kommer leda till utbrott av dödliga vattenburna sjukdomar.

”Flyktingar i riskområden måste få tillgång till säkra och genomförbara flyttalternativ. Det finns djupa farhågor om att översvämningar och jordskred kommer förhindra distributionen av rent dricksvatten och annan nödhjälp till sårbara människor, vilket kan få dödliga konsekvenser för gravida kvinnor, äldre människor, personer med funktionsvariationer och barn”, fortsätter Sang.

Att göra sig redo för en katastrof: Oxfams insatser

Sedan september har Oxfam hjälpt 240 000 personer i Bangladesh. Vår prioritet nu är att hjälpa rohingyer inför den kommande monsunperioden. Vi arbetar förebyggande för att avfall från latriner inte ska läcka ut och har nödutrustning så som vattenpumpar och toaletter i lager om stormarna förstör vattensystemen. Vi förser människor med rent vatten och hygienartiklar för att förhindra sjukdomsspridning. Vi arbetar även för att förhindra och motverka spridning av sjukdomar genom folkhälsofrämjande aktiviteter där vi samarbetar med lokala partners och flyktingar själva som sprider information om handtvätt, toalettrengöring och hälsa.

  • Vi förser 25 500 människor i Unchipranglägret med 180 000 liter vatten om dagen. Från vårt vattenreningsverk i Nayaparalägret får människor 110 000 liter om dagen.
  • Vi har tömt och reparerat hundratals latriner och installerat 80 duschkabiner för kvinnor i lägren Balukhali och Unchiprang. Vi testar nu också en ny typ av toaletter i Kutupalonglägret, som är specialdesignade för översvämningsområden.
  • Vi har hittills distribuerat nära 10 000 hygienkit och har rekryterat över 300 volontärer i lägren som sprider information om säkert dricksvatten, latrinstädning, mathygien, handtvätt och risken för sjukdomen difteri.

Du kan hjälpa

Varje vecka anländer fortfarande hundratals rohingyer till Bangladesh för att ansluta sig till de hundratusentals människor på flykt som lever trångt i ohälsosamma förhållanden. Mer hjälp behövs för att ge stöd åt rohingyerna och för att så bra som möjligt förbereda inför den dödliga monsunen.