oxfam logo

Ny rapport synliggör systemisk exploatering och diskriminering inom globala livsmedelsindustrin

22 juni 2021

Odlare och arbetarna som förser Europa och USA med produkter som ris, skaldjur, kaffe, te och vin har inte fått tillräckligt stöd för att klara pandemins effekter på hälsan och ekonomin. Flera globala livsmedelskedjor har istället fokuserat på utdelningar till aktieägare och bonusar till styrelseledamöterna.

I en ny rapport: ”Not in this together: how supermarkets became the pandemic’s winner while woman are losing out” visar Oxfam att 16 börsnoterade livsmedelskedjor* i Nederländerna, Storbritannien och USA ökade utdelningen till aktieägarna och bonusar till styrelseledamöter med i genomsnitt 123 procent – från cirka 10 till 22,3 miljarder USD – under pandemins första åtta månader. Samtidigt fick arbetarna i leverantörskedjorna som upprätthöll produktionen knappt något stöd att klara pandemins risker och effekter på hälsan och ekonomin.

Ingen av de närmare 600 odlarna och bönderna i Brasilien, Pakistan, Sydafrika, Indien och Thailand som Oxfam har intervjuat har en lön som går att leva på, en del får inte ens en minimilön. För arbetarna, som är verksamma inom småskalig produktion av kaffe, ris, vin, te och skaldjur, råder inhumana och osäkra arbetsförhållanden. Kvinnor, som drabbats särskilt hårt ekonomiskt under pandemin, är fortsatt de som tjänar minst.

Vi fruktar pandemin. Vi är rädda för att människor ska förakta oss om vi blir smittade.

Chesa, migrantarbetare i Thailands fiskindustri.

Till följd av pandemin har många av arbetarna tvingats in i fördjupad fattigdom, medan några av världens rikaste familjer och individer som äger aktier i de stora livsmedelsbolagen har mångfaldigat sina tillgångar under pandemin. De 16 börsnoterade matvarukedjorna som Oxfam granskat har distribuerat i genomsnitt 98 procent av sina nettovinsten till sina ägare och aktieägare.

Rapporten pekar på en utbredd, systemisk exploatering och diskriminering av arbetare och producenter i de globala leverantörsleden. Det måste till en stor förändring för att livsmedelsbolagen ska respektera mänskliga rättigheter och det är hög tid för dem att hantera ojämställdheten och fattigdomen bland arbetarna i sina leverantörsled.

Lisa Söderlindh, kommunikationschef Oxfam Sverige

Oxfam uppmanar livsmedelsbolag att identifiera och vidta åtgärder i de leverantörskedjor där kvinnor löper störst risk för diskriminering, bland annat genom att etablera policys och strukturer som främjar jämställdhet i hela försörjningskedjan och visa ledarskap genom att uppmana sektorn att ta itu med dessa frågor.