oxfam logo

Matkrisen i Niger

2 februari 2017

Miljontals människor är i behov av humanitär hjälp till följd av konflikten med Boko Haram.

En ny undersökning från hjälporganisationen Oxfam visar att förödelsen skapad av Boko Haram, och den nigeriska regeringens restriktioner mot gruppen har lett till en matkris i ett av världens fattigaste länder. Det är svårt att få tag på mat och många människor tvingas leva på en tiondel så mycket pengar som tidigare.

Runt 11 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp till följd av konflikten med Boko Haram. Ett av de mest drabbade länderna är Niger, speciellt den östra regionen. Där har regeringen stängt ner marknader och affärer, tagit över landområden och förbjudit fiske. Åtgärderna har lett till att många tvingats bort från sina hem och sin jordbruksmark. Regeringen hävdade att restriktionerna skulle hindra Boko Haram från att få tag i mat, pengar och andra tillgångar. Men åtgärderna har också slagit mycket hårt mot civilbefolkningen, och försvårat för människor att få tillgång till mat.

Tidigare försörjde sig många människor i Niger på jordbruk och fisk. Röda paprikor var tidigare en av Nigers största exportvaror, och i folkmun kallades det för “The Red gold” på grund av sin lönsamhet. Men Oxfams undersökning visar att antalet människor som livnär sig på inkomster från paprikaodlingar har gått ner med hela 96 procent. Detta beror till stor del på regeringens många restriktioner, som försvårat tillgången till gödsel och bördig mark. Rädsla är också en bidragande faktor. Många vågar inte utföra sina jobb av rädsla för att bli dödade eller tillfångatagna.

Vissa utsätter sig ändå för riskerna för att kunna försörja sina familjer. Restriktionerna förstör människors liv, stryper ekonomin och begränsar människors tillgång till mat och marknader. Detta förvärrar hungerkrisen. Många är helt beroende av humanitärt bistånd och många tar stora risker för att försörja sina familjer. Civila betalar ett alltför högt pris för dessa åtgärder. Regeringen måste säkerställa så att människor kan fiska och bruka sin jord på ett säkert sät

Robert Höglund, talesperson för Oxfam i Sverige.

Den nigeriska regeringen utlyste den 11 februari 2015 katastroftillstånd för hela Diffaregionen och införde restriktioner för att kapa Boko Harams tillgång till mat, pengar och förnödenheter.

Cirka 340 000 personer i Niger är påverkade av Boko Haram krisen. Det är ett av världens fattigaste länder och Diffa är den fattigaste regionen. Krisen runt Tchadsjön påverkar även Nigeria, Tchad och Kamerun. Säkerhetssituationen är mycket svår. 2,6 miljoner människor har flytt sina hem, och 11 miljoner är i behov av humanitär hjälp. Tusentals har redan dött och det finns starka indikationer på att åtminstone 400 000 personer är drabbade av svält i nordöstra Nigeria. Denna siffra riskerar att öka till 800 000 under 2017.

Mer hjälp behövs för att rädda liv och Oxfam uppmanar givare och regeringar att fullt finansiera hjälpinsatsen. Oxfam är på plats i Niger, Nigeria och Tchad och förser flyktingar med bland annat rent vatten och livräddande mathjälp.