oxfam logo

The best and worst countries in the world at fighting inequality

9 October 2018

Denmark is the best in the world at fighting inequality while Nigeria is the worst according to a new edition of Oxfam and Development Finance International's inequality index.

The Commitment to Reducing Inequality Index ranks 157 countries on how their governments are working in three areas that are crucial in combating economic inequality: workers' rights, social spending and taxation. The report shows wide variations in how governments are working to reduce the gap between rich and poor. Countries such as South Korea, Indonesia and Georgia are taking important steps towards reducing the gap between rich and poor, while there are countries whose efforts exacerbate inequality, including Nigeria, Singapore and Argentina. However, the report shows that all countries, even those at the top, can do much more.

Våra barn går inte i skolan. Vi har inte tillgång till bra sjukvård, den är till för de rika.

Josephine Njeri, Kenya

The index shows, among other things, that:

– Singapore nu är ett av de 10 länder i världen som är sämst på att tackla ojämlikhet och hamnar på plats 149 på listan, trots att det är en av världens rikaste nationer. Detta beror till stor del på en ny indikator som mäter i vilken utsträckning ett lands politik möjliggör för företag att undvika att betala skatt. Singapore har heller ingen minimilön, förutom för städare och säkerhetsvakter.
– Nigeria rankas lägst för andra året i rad på grund av låga sociala utgifter, förvärrade arbetarrättsöverträdelser och låga skatteintäkter. Den låga placeringen speglar befolkningens välmående: ett av tio barn i landet dör innan de fyllt fem år.
– Andra länder som Georgien och Indonesien har gjort framsteg. Georgien ökade utgifterna för utbildning med 6 procent 2017, mest av alla länder. Indonesien genomförde en hög ökning av minimilönen på 9 procent förra året.
– Danmark är enligt indexet bäst i världen på att bekämpa ojämlikhet tack vare en lång historia av policys som hög och progressiv beskattning, generösa utgifter på sociala tjänster och ett av världens bästa skydd för arbetstagare. Däremot har danska regeringar på senare år skurit ner på många av dessa politikområden och ojämlikheten har ökat snabbt.

Denna andra upplaga av indexet inkluderar nya indikatorer så som skattesmitning och våld mot kvinnor. Till exempel har färre än hälften av länderna tillräckliga lagar mot sexuella övergrepp och våldtäkt, trots att #Meetoo och andra kvinnorättsrörelser den senaste tiden bidragit till positiv förändring.

What does inequality have to do with poverty?

Inequality undermines the fight against poverty, increases social tensions and has proven negative social, political and economic effects. The World Bank predicts that the global goal of eradicating extreme poverty will not be met by 2030, and that nearly half a billion people will live in extreme poverty unless governments tackle inequality.

While extreme poverty has been halved in the last 25 years, inequality has increased in most countries. Had inequality been reduced over the last decade, hundreds of millions more could have been lifted out of poverty.

Kort sagt håller ojämlikhet kvar människor i fattigdom. Barn dör i sjukdomar som kan förebyggas i länder med underfinansierade sjukvårdsbudgetar medan man går miste om miljarder dollar genom de allra rikastes skatteflykt. Regeringar vill ofta påstå att de kämpar mot fattigdom och ojämlikhet- det här indexet visar om de lever upp till sina löften.

Winnie Byanyima VD Oxfam International