oxfam logo

Kommentar: Socialdemokraternas förslag om stoppad skatteflykt

3 maj 2019

Det är mycket positivt att Stefan Löfven och Magdalena Andersson vill bekämpa skatteflykt, men fler åtgärder behövs.

Det är glädjande att socialdemokraterna nu vill se hårdare tag mot skatteflykt i EU. Idag förlorar såväl höginkomstländer som låginkomstländer, stora summor varje år till följd av individers och företags skatteflykt. Bättre regelverk som hindrar skatteflykten kan förutom Sverige även gynna de allra fattigaste som lever i låginkomstländer. När låginkomstländer snuvas på de intäkterna som de har rätt till har de inte råd att satsa på fattigdomsbekämpande insatser och människor ges inte möjlighet att lyfta sig ur fattigdom. Alla länder har stora vinster att göra på ett bättre fungerande globalt skattesystem.

EU:s arbete mot skatteflykt får konsekvenser för hela världen. Exempelvis gör EU:s svarta lista över skatteparadis det svårare att utnyttja skatteparadis oavsett var man är bosatt eller har sitt huvudkontor.

Förslagen som Magdalena Andersson och Stefan Löfven nu för fram är i linje med vad Oxfam förespråkar. EU:s svarta lista över skatteparadis är inte tillräcklig i dess nuvarande utformning då flera länder som idag har regelverk som underlättar för skatteflykt trots det inte svartlistats. Ökad transparens gällande vilka personer som faktiskt står bakom företag är helt nödvändig. Och informationsdelning gällande hur mycket skatt företag betalar i samtliga länder de är verksamma i försvårar för företagen att fly från skatt. Det är dock viktigt att denna information även offentliggörs så att medborgare kan granska företagen. Det finns förslag för detta inom EU, så kallad offentlig land-för-land rapportering, som Sverige fram till idag har varit tveksamt till men som vi nu hoppas att man kommer att stödja.

Det är också positivt att socialdemokraterna vill se ett stopp för kapplöpningen mot botten mellan EU-länder när det gäller företagsskatter. Sverige har dock varit en aktiv deltagare i denna kapplöpning. För 11 år sedan var den svenska bolagsskatten 28 % men har sänkts i flera steg, närmast till 20,6 % år 2021. När Sverige sänkte från 26 till 22 procent 2013 hakade Danmark genast på och gjorde detsamma vilket tydligt illustrerar hur kapplöpningen fungerar. Andra EU länder är de facto skatteparadis själva men ingår trots det inte på EU:s svarta lista. Det är därför bra att Sverige nu efterfrågar konsekvenser för de EU-länder som har skadlig skattelagstiftning.

Löfven och Anderssons utspel bådar mycket gott inför framtiden. Nu ser Oxfam fram emot att se ett starkt ledarskap från Sverige inom EU i frågan om att stoppa skatteflykten, om det lyckas kommer det att gynna svenska medborgare såväl som världens fattigaste.