oxfam logo

Halv miljard människor kan hamna i fattigdom till följd av coronakrisen

9 april 2020

En ny Oxfamrapport visar att över halva jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin.

Oxfams nya rapport ‘Dignity Not Destitution’ visar att ytterligare mellan 6 och 8 procent av världens befolkning kan tvingas in i fattigdom när länders ekonomier stänger ner för att hindra coronaspridningen. Över halva jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin. Det här kan ställa tillbaka kampen mot fattigdom med 10 år, och så mycket som 30 år i delar av Afrika och mellanöstern.

För människor i fattigdom, som redan innan coronakrisen hade osäkra anställningar och dåligt betalda jobb finns inga säkerhetsnät. Många kommer att hamna i fattigdom och inte kunna mätta sina familjer. Rika länder, IMF och Världsbanken kan och måste erbjuda en livlina. Till att börja med en paus i alla skuldåterbetalningar.

Johan Pettersson, generalsekreterare Oxfam Sverige

Globalt sett har bara en av fem arbetslösa personer tillgång till arbetslöshetsersättning. Två miljarder människor arbetar i den informella sektorn utan tillgång till sjuklön – majoriteten finns i fattiga länder där 90 procent av alla jobb är informella jämfört med bara 18 procent i rika länder. Enligt FN:s beräkningar kan hälften av alla jobb i Afrika gå förlorade i coronakrisen, och få av dem som förlorar sin inkomst kommer kunna få ekonomiskt stöd.

Viruset kommer göra att vi svälter innan vi blir sjuka.

Micah Olywangu, trebarnsfar och taxichaufför i Nairobi, Kenya

Kvinnor tjänar överlag mindre än män och de lägst avlönade arbetarna i alla länder har ofta också de mest osäkra anställningsformerna, saknar ofta sjukpenning och möjlighet att arbeta hemifrån. Kvinnor utgör också 70 procent av världens sjukvårdspersonal och står för 75 procent av allt obetalt hem- och omsorgsarbete globalt. Över en miljon personer som arbetar inom den bangladeshiska klädindustrin – varav 80 procent är kvinnor – har skickats hem utan betalning eller blivit av med sina jobb på grund av att utländska klädföretag dragit in sina beställningar.

Oxfam uppmanar nu Världsbanken, IMF och G20 att rösta igenom ett ekonomiskt krispaket till fattiga länder så att de får möjlighet att ge ekonomiskt stöd åt de som förlorat sina inkomster och rädda småföretag. Oxfam föreslår att det kan bekostas med bland annat skuldavskrivning för utvecklingsländerna 2020.

Regeringarna måste dra lärdomar av finanskrisen 2008 där utbetalningar för banker och företag betalades av vanliga människor då jobb gick förlorade och man drog ner på nödvändiga tjänster som sjukvården. Krispaket ska gynna vanliga arbetare och småföretag.

Johan Pettersson, generalsekreterare Oxfam Sverige

Oxfam utökar nu arbetet med att dela ut kontantbidrag i utsatta samhällen. I Jemen hjälper vi familjer som tvingats på flykt av konflikten; i Colombia stöttar vi venezuelanska migranter och i Demokratiska republiken Kongo, som drabbades av världshistoriens näst största ebolaepidemi hjälper kontantbidragen utsatta familjer att köpa mat.