oxfam logo

Oxfam ska hjälpa de som drabbas av gräshoppsinvasion

14 februari 2020

Gräshopporna som skapat stor förödelse i Kenya, Somalia och Etiopien har nu spridit sig till norra Uganda och hotar även Sudan och Sydsudan. Det finns också rapporter om svärmar i Tanzania.

”Stämningen är panikartad och människor försöker få gräshopporna att försvinna”, säger Gezahegn Gebrehana, Oxfams landschef i Etiopien.

Den värsta gräshoppskrisen i Kenya på 70 år

Svärmarna växer och sprider sig och får man inte kontroll över insekterna kan deras framfart pågå ända fram i juni och skapa en förödande situation i redan hårt ansatta områden. 22,8 miljoner människor i de sex länderna lider redan av allvarlig matbrist på grund av ihållande perioder av torka, översvämningar och stormar.

En kvinna försöker slå undan gräshoppor.

Foto: Sven Torfinn / Oxfam

Klimatkrisen förvärrar situationen

De ovanliga skiftningarna i vädret i området har resulterat i att gräshoppssvärmarna har kunnat växa sig extra stora genom att de livnärt sig på grödor som vanligtvis inte växer under den här perioden. Nu drar de fram över länder som redan drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter och lämnar efter sig förstörd betes- och odlingsmark.

”Vi är beroende av våra djur. Men finns det inget foder blir livet svårt för oss. Vi ber om hjälp och det är bråttom”, säger Mohammed Hassan Abdille som är jordbrukare i Bura Dhima i Tana River, Kenya.

Oxfam är på väg att tillsammans med partners hjälpa de som drabbas värst av gräshoppsinvasionen. Målet är att nå ut till 190 000 personer med kontantbidrag, djurfoder, fröer och hälsovård.