oxfam logo

Latest UN climate report: widespread need for support for climate adaptation measures

28 February 2022

Today, the UN Panel on Climate Change released a new report on climate change impacts, adaptation and vulnerability. It concludes that immediate and comprehensive climate change adaptation measures are needed to enable societies to adapt to the impacts of climate change that can no longer be avoided. The report also confirms that it is the people living in vulnerability who are already hardest hit by climate change.

Walking in the water after Cyclone Kenneth, Mozambique. Photo by Tommy Trenchard.
IPCC:s rapport visar på ett otroligt lidande och omfattande förluster som drabbar både människor och miljö. Rapporten måste fungera som en väckarklocka för oss alla. De allra fattigaste, som har gjort minst för att orsaka klimatförändringarna, drabbas hårdast. Vi har därför en moralisk skyldighet att hjälpa drabbade samhällen att anpassa sig till klimatförändringarna.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Oxfam har länge lyft frågan om klimatojämlikheten, det vill säga att klimatkrisen och ojämlikhetskrisen hänger tätt samman. Världen är inte bara ekonomiskt ojämlik: de som tjänar mest pengar släpper också ut överlägset mest växthusgaser. Detta samtidigt som de allra fattigaste har lägst utsläpp av alla, men drabbas hårdast av klimatförändringarna. Åtgärder för att minska den globala uppvärmningen måste därför samtidigt jämna ut klyftorna mellan de allra rikaste och människor i fattigdom.
 

Ojämlikhet står tydligt i centrum för klimatkrisen. I de dryga 100 dagarna sedan klimattoppmötet i Glasgow, COP26, har den rikaste 1 % av världens befolkning släppt ut mer koldioxid än hela Afrikas befolkning gör på ett helt år. De allra rikaste spenderar det som återstår av världens gemensamma koldioxidbudget som gäller om vi ska kunna begränsa uppvärmningen till 1.5 grader. Det är tydligt att det krävs politiska åtgärder nu – som både minskar konsumtionen och genererar intäkter som kan finansiera klimatanpassningsåtgärder.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Unfortunately, people living in the communities most affected by the climate crisis are already painfully aware that the climate has changed. The highest price of the climate crisis is being paid by people such as pastoralists in Somalia whose entire herds have died of thirst, or by the mother who is seeking shelter in a school in the Philippines because her home was destroyed by the typhoon a few months ago. Today's UN report states that no matter how fast governments and companies reduce their carbon emissions, some warming will still occur, as a result of our past emissions.

Det är kortsiktigt och för sent att nästan uteslutande fokusera på utsläppsminskning. Miljarder människor behöver stöd för att kunna anpassa sig till de klimatförändringar som redan sker – till exempel i form av varningssystem vid naturkatastrofer, tillgång till förnybar energi och till nya odlingsmetoder. Endast en fjärdedel av all klimatfinansering till sårbara länder är finansiering till klimatanpassning. Under senaste klimattoppmötet togs ett välkommet beslut om att dubblera finansieringen av klimatanpassning. Det är ett steg på vägen, men inte ens i närheten av tillräckligt. Rika länder bär största skulden till klimatkrisen och måste göra mer för att stödja samhällen med utbredd fattigdom där människor kämpar för att överleva.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Skenande global uppvärmning kommer bara att skapa fler händelser som vi inte kan anpassa oss från – död, förstörda hem, odlingsmark som är obrukbar, och människor som i desperation tvingas på flykt. Vi måste anpassa oss och säkerställa att planeten fortfarande kan anpassa sig.

Hanna Nelson, policychef Oxfam SverigeMore information: