oxfam logo

Extrem ojämlikhet av växthusgasutsläpp

2 december 2015

Oxfams rapport Extreme carbon inequality visar att de rikaste tio procenten av jordens befolkning svarar för hälften av världens utsläpp, samtidigt som den fattigaste halvan av befolkningen endast står för en tiondel. Fattiga länder, som bidragit minst till de globala utsläppen, drabbas hårdast av klimatförändringarna. Världen över kämpar fattiga människor för att hantera torka, översvämningar och andra extrema väderfenomen som orsakar missväxt och hunger och låser fast människor i fattigdom.

Klimatförändringar och ekonomisk ojämlikhet går hand i hand – tillsammans utgör de en av vår tids största och viktigaste utmaningar.

Tim Gore, Oxfams klimatexpert

Rapporten ”Extreme Carbon Inequality” undersöker hur de globala utsläppen fördelas mellan rika och fattiga människor i olika delar av världen. Slutsatserna bidrar till att slå hål på myten att människor i de snabbast växande utvecklingsländerna bär den största skulden för de globala utsläppen. Även om utsläppen ökar snabbt i dessa länder så går en stor del åt till att producera varor som konsumeras av människor i andra länder, vilket visar att de livsstilsrelaterade utsläppen fortfarande är betydligt lägre i utvecklingsländerna.

Rapporten visar tydligt att utsläppen är ojämlikt fördelade såväl globalt som inom och mellan olika länder. Nedan finns några exempel:
– En person från den rikaste procenten av jordens befolkning släpper i genomsnitt 175 gånger mer koldioxid än en person från de fattigaste 10 procenten
-En person från de rikaste 10 procenten av Indiens befolkning släpper i regel en fjärdedel så mycket koldioxid som någon ur den fattigaste halvan av USA:s befolkning
-En person från den fattigaste halvan av Indiens befolkning släpper endast en tjugondel så mycket som någon från den fattigaste halvan av USA:s befolkning
-De totala utsläppen från den fattigaste halvan av Kinas befolkning (cirka 600 miljoner människor) motsvarar endast en tredjedel av de totala utsläppen från de rikaste 10 procenten av USA:s befolkning (cirka 30 miljoner människor)

Det är lätt att glömma att de snabbast växande ekonomierna i världen också rymmer en stor del av världens fattiga människor. Alla länder måste ta sitt ansvar för vår gemensamma framtid genom minskade utsläpp, men rika länder, som bär det största ansvaret för klimatförändringarna, bör bana vägen.

Tim Gore, Oxfams klimatexpert

De enda som egentligen har något att vinna på att klimatförändringarna inte bekämpas är en liten grupp människor som tjänar stora pengar i den fossila bränsleindustrin. För den stora massan är vinsterna obefintliga. En ny rapport från Världsbanken visar att fattiga samhällen som är sämst rustade för att hantera klimatförändringarna drabbas allra hårdast. Kvinnor på landsbygden är extra sårbara eftersom de ofta är helt beroende av jordbruk för sin försörjning.

Oxfam arbetar för att beslutsfattare ska göra mycket mer för att minska utsläppen för att bromsa den globala uppvärmningen och ge resurser för att hjälpa de fattigaste och mest sårbara samhällena att anpassa sig till det förändrade klimatet. Vi måste också vidta åtgärder mot den skada som redan skett.