oxfam logo

One percent of the world's population will soon own more than the rest combined

19 January 2015

If the current trend of widening gaps is not broken, the richest one per cent of the world's population will own more than the remaining 99 per cent combined by next year.

Senare i veckan inleds World Economic Forum i Davos. Oxfams internationella vd Winnie Byanyima, som är ordförande vid mötet, beskriver utvecklingen som ett hinder i kampen mot den globala fattigdomen. Detta sker i en värld där 1 av 9 inte har tillräckligt att äta och över en miljard människor fortfarande lever på mindre än 1,25 $ om dagen.

Av Oxfam-rapporten Wealth: Having it all and wanting more som publiceras idag framgår att den rikaste procenten av jordens befolkning har sett sina tillgångar växa från 44 procent av den totala kakan 2009, till 48 procent under 2014. Med nuvarande utvecklingstakt kommer deras gemensamma tillgångar att överstiga 50 procent redan under nästa år. Av de resterande 52 procenten av de globala tillgångarna ägs 46 procent av den rikaste femtedelen, vilket betyder att de resterande 80 procenten delar på de återstående 5,5 procenten av jordens tillgångar.

Vill vi verkligen leva i en värld där en procent av jordens befolkning äger mer än resten tillsammans? Trots att den extrema ojämlikheten är svindlande fortsätter klyftan mellan de allra rikaste och resten att växa.

Winnie Byanyima, VD Oxfam International

Under de senaste 12 månaderna har flera av världens ledare, däribland president Obama och Christine Lagarde, adresserat frågan men resultaten uteblir. Det är nu hög tid för våra ledare att utmana de mäktiga särintressen som står i vägen för en rättvisare och mer välmående värld. Underlåtenhet att ta itu med den extrema ojämlikheten riskerar också att vrida kampen mot fattigdom tillbaks med flera decennier. De fattiga missgynnas dubbelt av de växande klyftorna, både genom att deras andel av den ekonomiska kakan minskar och genom att den totala kakan minskar då extrem ojämlikhet hämmar den ekonomiska tillväxten.

Winnie Byanyima, VD Oxfam International

Hög tid att agera
Mot bakgrund av detta uppmanar Oxfam världens regeringar att:
– Ta hårdare tag mot skattefusk
– Investera i grundläggande samhällsservice, som utbildning och sjukvård, tillgänglig för alla
– Skifta skattebördan från arbete och konsumtion till kapital och förmögenhet
– Införa minimilöner
– Främja en ekonomisk politik som gör kvinnor rättvisa
– Garantera skyddsnät för de allra fattigaste
– Sätta upp globala mål för att hantera den extrema ojämlikheten i världen

”Inte bara en fråga om moral”
Lady Lynn Fore de Rothschild, VD för EL Rothschild och ordförande i föreningen Inclusive Capitalism, uppmanar idag företagsledarna som samlas i Davos att ta sitt ansvar i kampen mot den extrema ojämlikheten.

Oxfams rapport är bara det senaste i raden av bevis på att ojämlikheten i världen nått chockerande proportioner. Den moderna kapitalismens globala ledare måste bidra till för att förändra systemet och göra det mer inkluderande, rättvist och hållbart. Den extrema ojämlikheten är inte bara en moralisk fråga, den hämmar även den ekonomiska tillväxten och därigenom den privata sektorn. Alla som samlas i Davos, och som delar visionen om en stabil och välmående värld, måste ta dessa frågor på allvar.

Lady Lynn Fore de Rothschild, VD EL Rothschild, ordförande Inclusive Capitalism

Oxfam made headlines in Davos last year with the revelation that the world's 85 richest individuals own as much as the poorest half of the world's population combined. The figure is now 80 - a dramatic drop from 388 individuals in 2010. The wealth of the 80 richest individuals has also doubled since 2009.