oxfam logo

Alla måste få del av ett framtida coronavaccin- inte bara rika

Vaccin till halva jordens befolkning kan kosta mindre än vad de största läkemedelsföretagen tjänar på fyra månader.

Det är av största vikt att ett vaccin mot coronaviruset fördelas jämlikt över världen, men rika länder och stora läkemedelsföretag kan komma att hindra eller försena vaccinet från att komma fram till människor som lever i utsatthet, speciellt i låginkomstländer.

Risken är hög att rika länder bjuder över låginkomstländer och ställer sig först i kön när ett vaccin har framställts, precis som de gjort med andra nödvändiga medicinska förnödenheter som personlig skyddsutrustning och syre.

Allting annat än att garantera att ett vaccin görs tillgängligt till alla utan kostnad är obscent. Vaccin, tester och behandling ska inte auktioneras ut till högstbjudande.

Johan Pettersson, generalsekreterare Oxfam Sverige

Många låginkomstländer har inte tillgång till viktiga vaccin och mediciner på grund av patentlagar som ger läkemedelsföretag monopol och makt att sätta priser de inte har råd att betala. Lunginflammation är den främsta dödsorsaken för barn under fem år. 2000 barn dör i sjukdomen varje dag. I över ett decennium har miljontals barn saknat tillgång till patenterad lunginflammationsvaccin som tillverkas av Pfizer och GlaxoSmithKline på grund av dess höga pris. Efter år av kampanjarbete av Läkare utan gränser minskade båda företagen sina priser år 2016, men bara i de allra fattigaste länderna, vilket lämnade miljoner barn utan vaccin.

Oxfam föreslår en global plan som kräver:
– All covid-19-relaterad kunskap, data och immateriell egendom ska delas och behandlingar och vaccin ska vara patentfria och tillgängliga för alla.
– Produktionen av vaccin ska inte endast ske i rika länder. I stället ska fabriker byggas i länder som är villiga att dela och investera i de miljoner ytterligare sjukvårdare som behövs för att förebygga och vårda både nu och i framtiden.
– En global överenskommelse om jämlik fördelning som baseras på behov, inte förmåga att betala. Vaccin, behandling och tester bör produceras och levereras till lägsta möjliga kostnad till regeringar och myndigheter, helst högst 2 dollar per dos för ett vaccin som sedan ges gratis till alla som behöver det.
– Ett bättre system för forskning och utveckling kring ny medicin. Nuvarande system placerar läkemedelsföretagen framför människors hälsa, vilket leder till att mediciner som inte är lönsamma aldrig utvecklas och de som väl produceras är alltför ofta för dyra för låginkomstländer och människor som lever i fattigdom.