oxfam logo

Akut vattenbrist i Etiopien

10 maj 2016

Effekterna av en super El Niño påverkar just nu människor över hela världen. El Niño är ett återkommande klimatfenomen som uppstår när värme från haven släpps ut i atmosfären och rubbar de globala vädermönstren. Forskare varnar för att klimatförändringarna gör denna typ av väderfenomen både vanligare och svårare att förutse.

För miljontals människor är effekterna av den kraftfulla El Niñon redan påtagliga. De kämpar just nu mot långvarig torka, oregelbunden nederbörd och rekordhöga temperaturer – väderförhållanden som förvärrats av El Niños framfart. Fattiga människor ser sina skördar förstöras samtidigt som priset på viktiga baslivsmedel stiger på grund av brist. Länder som Etiopien, Malawi, Zimbabwe, Indonesien och Haiti har redan drabbats av svår missväxt. Om inget görs riskerar tiotals miljoner människor att drabbas av svält, akut vattenbrist och sjukdomar under 2016.

Förebyggande och akut

Genom förebyggande insatser kan vi rusta utsatta människor och samhällen för att hantera det förändrade klimatet. Det är ett långsiktigt arbete som hjälper människor att bli självförsörjande och ta sig ur fattigdom. I vissa regioner är det dock redan försent för proaktiva insatser. På dessa platser är katastrofen redan ett faktum. I Etiopien uppskattar landets myndigheter att över 10 miljoner människor kommer att behöva humanitärt stöd under 2016 på grund av svår torka. Kostnaden för en sådan insats uppskattas till omkring 1,4 miljarder USD. Tydligt är att El Niños effekter kommer att ställa höga krav på världens humanitära system som redan nu är hårt pressat på grund av situationen i länder som Syrien, Sydsudan och Jemen.

What does Oxfam do?

Oxfam trappar upp insatsen i Etiopien med målet att nå över 770,000 människor med akut livsmedelsbistånd, rent vatten, säker sanitet och försörjningsstöd. Vi arbetar just ny i tre av landets regioner, Siti, Afar och West Arsi, där vi bland annat:

  • Reparerar brunnar och borrhål
  • Transporterar vatten till flyktingläger
  • Bygger latriner och sanitetsanläggningar
  • Tillhandahåller kontanter för livsmedel
  • Tillhandahåller vaccinationer och veterinärvård för boskap