oxfam logotyp

Brev till Sveriges biståndsminister:

Johan Forssell, agera för att lindra den pågående hungerkrisen i Östafrika

 

Vi uppmanar biståndsministern att agera resolut för att stötta människorna i Östafrika, många av dem kvinnor och barn, som genomlever världens största humanitära kris. Oxfam beräknar att två personer i minuten dör i Östafrika till följd av hunger, något som förvärras av klimatkrisen som fört med sig extremväder i form av torka och översvämningar. 28 miljoner människor – i Etiopien, Kenya, Somalia och Sydsudan – mer än hela Nordens befolkning lever i extrem hunger.

Agera nu – vänta inte på att krisen definieras som en svältkatastrof. Agerande som sker för sent riskerar att hundratusentals människor dör. En hel generation riskerar att leva med de långsiktiga konsekvenserna av undernäring, hämmad tillväxt, sjukdomar och utebliven skola och utbildning.

Krisen är inte ny, den har pågått i tre år – och nu är det dags att Sverige och övriga givarländer agerar.

Vi uppmanar därför Sverige att agera genom att:

  • genast ge ökat humanitärt stöd för att hantera hungerkrisen;

  • ge ökat och långsiktigt bistånd till människorna i regionen för att de ska kunna förebygga och anpassa sig till klimatomställningen och därmed förebygga framtida kriser;

    • leva upp till Sveriges klimatlöften och ta ert ansvar för att minska de svenska utsläppen av växthusgaser och förhindra att människor i fattigdom och utsatthet drabbas.

Vänligen,

Håller du med oss? Skriv under vårt brev till Johan Forssell: